Rijbewijs op Aruba

Rijbewijs op Aruba

U kunt met Uw Nederlandse rijbewijs op Aruba rijden. Omzetting naar een Arubaans rijbewijs is tevens mogelijk. Hiertoe dient U zich te melden bij het Politiebureau te Oranjestad en de volgende documenten te overleggen:

  • het Nederlands rijbewijs (alleen als dit geldig is, kan het omgewisseld worden);
  • een doktersverklaring;
  • 2 recente pasfoto`s;
  • AWG 8,00 zegel;
  • AWG 50,00 contant;
  • een uittreksel uit het bevolkingsregister met adresvermelding.

Mocht u uw Nederlandse rijbewijs niet willen omzetten dan dient U zich te vervoegen bij het Politiebureau te Oranjestad om Uw adres door te geven door middel van een uittreksel uit het bevolkingsregister waarop dit vermeld staat. Alsmede dient U een recente pasfoto te overleggen (Het rijbewijs moet wel geldig zijn om ermee op Aruba te mogen blijven rijden).

NB. Omzetting is in ieder geval vereist indien de geldigheid van uw rijbewijs verloopt gedurende uw verblijf op Aruba. U wordt aangeraden om tenminste zes maanden voor het einde van de geldigheidsdatum het rijbewijs ter omzetting aan te bieden.